dinsdag 22 maart 2011

De schaduwzijde van de leider

Ik ben me momenteel mondjesmaat door het nieuwe boek van de hedendaagse filosoof Deepak Chopra, The Soul of Leadership, aan het worstelen. Dat worstelen mag je vooral interpreteren als de nood om dit met volle concentratie te doen om alles goed te vatten en slaagt zeker niet op de waarde van het boek. Een analyse die me treft in het boek is die van - wat ik hier vrij vertaal als - de schaduwzijde van de leider. Chopra definieert enkele herkenbare profielen van leiders (en in uitbreiding van ons allen) en geeft aan hoe die kunnen doorslagen:
  • de leider als beschermheer riskeert om zich autoritair te gedragen en zich te omringen met mensen die hem flatteren
  • de leider als 'achiever' riskeert zich te verliezen in win-verlies situaties, is vaak ambitieus ten koste van anderen en is geobsedeerd door concurrenten
  • de leider als team builder riskeert een conformist te worden die vrienden wil zijn met iedereen
  • de (verzorgende leider valt vaak in de valkuil om snel oordelen te vormen over mensen en die voor zichzelf te houden, waarbij ze de relatie met die mensen sterk be├»nvloeden
  • de leider als innovator valt vaak terug op het promoten van successen uit het verleden en krijgt angst om nieuwe risico's te nemen of zijn energie te steken in projecten met een onzekere uitkomst
  • de leider die gericht is op verandering (transformer) riskeert te vervallen in cynisme bij felle weerstand tegen de verandering
Onnodig te zeggen dat die negatieve schaduwen leiderschap in al zijn vormen vertroebelen. Ik heb alvast een aha-erlebnis. U ook?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten