maandag 25 april 2011

Trendwatching: niet de lectuur is belangrijk maar wel de lezer...

In het kader van een PLATO-groep die ik mee begeleid, bespraken we binnen het thema marktanalyse ook het opvolgen van trends. De evidente vraagt volgde dan:"waar vind ik trends die voor mijn sector relevant zijn." Mijn eerste antwoord is dan altijd: "alvast niet in één bron." Mijn tweede: "allicht heb je ze al gevonden, maar je moet ze nog willen zien."

Het is verstandig om verschillende bronnen te combineren:

1) Je klanten: pols bv. bij klanten naar hun verwachtingen op langere termijn. Zeker bij bedrijven die contractwerk doen, is het zaak om te anticiperen op wijzigingen in die verwachtingen.

2) Je front-office teamleden: elke medewerker die in contact komt met de markt, doet indrukken op over veranderingen in die markt. Alleen zal hij vaak het mogelijke belang van die indrukken te laag inschatten. Teamleden worden dus best aangemoedigd om dergelijke indrukken intern aan te kaarten en samen te analyseren.

3) Je concurrenten: dit is bij veel bedrijven een categorie van trendsinformatie die bewust wordt opgevolgd. Vooral als je concurrent 'rare' dingen begint te doen, zoals een totaal nieuw product of dienst aanbieden, is alert zijn aan de orde.

4) Op het internet wordt je om je ogen geslagen met trendsinformatie. Enkele interessante bronnen die ik zelf al eens consulteer:


Suggesties mbt andere interessante bronnen zijn welkom.

Beschouw die bronnen trouwens vooral niet als leidraad voor je eigen business. Ze kunnen je wel inspireren om in te spelen op veranderingen die je zelf opmerkt in je sector, bv. door een nieuwe aanpak van de markt, nieuwe partnerships,...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten