woensdag 4 juni 2014

Waar lean innovation en Valley of Death mekaar ontmoeten...

In een tijd waarin business model innovatie het leidende mantra is geworden, zou een mens bijna vergeten dat technologische innovaties nog altijd alive and kicking zijn. Enkel een verwarde profeet durft al wel eens prediken dat technologieontwikkeling iets van de vorige eeuw was. Mensen die denken dat we het nu wel gehad hebben qua technologische revoluties: ze zijn van alle tijden. Zoals lean een methodiek is die ondertussen door elke ICT starter omarmd wordt, zijn er ook bij technologie-ontwikkeling van oudsher leidraden. Een van de meest gehanteerde methodes om houvast te hebben in een ontwikkeltraject vond zijn oorsprong in de technologiesector of all places, de ruimtevaart.

Exact 40 jaar geleden voerde de NASA onderzoeker Stan Sadin een eerste schaal in die tot doel had om de fase waarin een technologische ontwikkeling zat te catalogeren. Waar de eerste schaal nog 7 stappen bevatte, omvat de meest courante roadmap heden 9 Technology Readiness Levels (TRL). Stel dat je een nieuwe technologie wil ontwikkelen om CO2 uit de lucht om te zetten naar een koolstofbron die gebruikt kan worden voor chemische syntheses, gebruik makend van een nieuw type enzyme. Je doorloopt daarbij dan de volgende TRL's:
 • TRL 1: startpunt waarbij je bv. start met wat simulaties op papier om de eigenschappen van het enzyme in kaart brengt
 • TRL 2: je formuleert een technologisch concept dat geschikt kan zijn voor de beoogde toepassing, in casu het capteren van CO2 uit de lucht. 
 • TRL 3: start van labotests waarbij je de veronderstelde eigenschappen van het concept apart test (bv. vorm waarin enzyme wordt gebruikt, reactortype dat je wil gebruiken, eventuele drager waarop enzyme geënt wordt,...) 
 • TRL 4: eerste labotest waarbij je de verschillende onderdelen van het concept samenbrengt. De focus ligt daarbij op het testen van hun compatibiliteit. Kunnen bv. de enzymes lang genoeg overleven op de gekozen drager, verliezen ze niet hun activiteit,...
 • TRL 5: labotests ala TRL 4 waarbij echter de focus verschuift naar het resultaat (bv. de snelheid waarmee CO2 uit de lucht wordt gecapteerd) door te werken met verschillende omgevingsparameters
 • TRL 6: hier wordt de stap gezet naar een prototype dat getest wordt in reële omstandigheden (simulatie van die omstandigheden in labo of elders). Een prototype wordt bv. gedurende een langere periode getest, waarbij de luchtcondities (temperatuur, vochtigheid,...) worden gewijzigd in lijn met reële omstandigheden.
 • TRL 7: testen van prototype in een reële omgeving als model voor latere full-scale. De enzymereactor wordt geïntegreerd in een volledige installatie en buiten getest. 
 • TRL 8: technologie werkt en kan gedemonstreerd worden 
 • TRL 9: technologie heeft zich bewezen op reële schaal
Zoals met elke roadmap, is dit geen lineair proces, maar is het soms nodig een stap terug te zetten naar een lager TRL. Des te beter je het ontwikkeltraject echter vooraf definieert, des te kleiner het risico op veel iteraties. Als je weet waar de origine van deze schaal ligt, is het niet echt verrassend dat er in geen enkele stap gesproken wordt over marktvalidatie. Bij NASA was de leverancier meteen ook de klant. Vraag is hoe je als start-up, kmo of bedrijf je voordeel kan doen met deze roadmap en toch kan vermijden dat je na TRL 8 vaststelt dat er geen interesse is in de markt. Het is je allicht opgevallen dat de Valley of Death pas overbrugd wordt tussen TRL 7 en 9.   Er is dus duidelijk nood aan een analoge Market Readiness Level (MRL) roadmap die parallel loopt met de TRL. Een poging:
 • MRL 1: indicatie dat er een klantensegment is in de markt dat iets mist --> je vormt al een eerste idee over een mogelijke oplossing (TRL 1)
 • MRL 2: identificatie van de specifieke nood op basis van 'probleem'gesprekken --> je streeft naar een problem/solution fit (TRL 2)
 • MRL 3: identificatie van de vereisten voor een Minimum Viable Product met gesprekken om de oplossing te valideren --> je komt tot het definiëren van een minimum viable product (TRL 3)
 • MRL 4: je kwantificeert de vereiste functionaliteiten --> je bouwt het MVP (TRL 4)
 • MRL 5: je tast de geschiktheid van het MVP af met de markt -->  eerste werkende MVP (TRL 5)
 • MRL 6: testen van MVP met de early adopters --> prototyping waarbij feedback van markt ontwikkelproces verder stuurt (bv. keuze features) (TRL 6)
 • MRL 7: vastleggen van de vereiste features voor grootschalige acceleratie --> product wordt klaargemaakt voor acceleratiefase (TRL 7)
 • MRL 8: acceleratie en marktreplicatie --> allerhande demonstratietests (TRL 8)
 • MRL 9: technologie is markt gepenetreerd --> state of the art technologie (TRL 9) 
Het combineren van TRL en MRL verkleint het risico of een Valley of Death tussen TRL 7 en 9. De voortdurende marktvalidatie verhoogt immers de kans op een product-market fit...     


Geen opmerkingen:

Een reactie posten