woensdag 15 februari 2012

Boekbespreking: 'Whatever you think, think the opposite' van Paul Arden

Paul Arden, helaas te vroeg gestorven in 2008,  is niet de minste. Vanaf 1987 was hij creatief directeur bij het vermaarde Saatchi & Saatchi. Creatief adverteren was daarbij zijn handelsmerk. Dit zeer vlot leesbaar en rijkelijk geïllustreerd boekje, is een must-read voor ondernemers die zich willen laten inspireren om hun onderneming continu te vernieuwen. Het is nog meer een must-have voor consultants die de  vertrouwde paden van goedbedoelde, maar te vaak herkauwde adviezen willen verlaten. Het boek is een opeenstapeling van concrete tips die je in je eigen leefwereld en professionele omgeving kan toepassen. Het laat zich dus ook niet echt samenvatten. Ik wil met u wel mijn top 7 van tips delen, die vlot vertaalbaar zijn naar innovatieprocessen:

  1. Liever spijt van wat je gedaan hebt, dan spijt van wat je niet gedaan hebt: een levensmotto dat bijna een axioma is voor goed ondernemerschap en succesvolle innovatie
  2. Liever roekeloze Rita dan voorzichtige Freddy als werknemer: zoveel als een pleidooi tegen de huidige vorm van managementcultuur in de meeste bedrijven waarbij vooral kaderleden die netjes in de voetsporen lopen van het topmanagement en niemand voor het hoofd stoten doorgroeien. Ze maken dan wel carrière, maar hun salaris volgt hun status en niet hun toegevoegde waarde. Zoveel mogelijk risico vermijden wordt hun overlevingsmotto. Innovatie? Ben je gek. We gaan toch geen risico's nemen die onze positie kunnen ondermijnen.
  3. Doe het gewoon en verbeter het gaandeweg: het is een open deur intrappen, maar perfectionisme is de dooddoener voor innovatie.
  4. Vraag om een klap in je gezicht: weinig mensen zoeken nog negatieve feedback. In tegenstelling, sociale media en dito personal branding lijken wel een continue smeekbede naar positieve feedback. 
  5. Ideeën hebben is niet altijd goed. Een idee dat niet uitgevoerd wordt is immers waardeloos. Beter een slecht idee uitvoeren dan 5 goede ideeën in de kast te steken. Ik verwijs graag naar volgende TEDx van 3 minuten waarop Matt Cutts aangeeft hoe je een idee in de praktijk kan brengen.
  6. Ga niet studeren, ga werken. Wel wat controversieel in tijden waarin eeuwig leren als het mantra geldt. Uiteraard is dit geen pleidooi van Arden tegen leren. Wel schetst het mooi het maatschappelijk beeld waarin studeren vaak wordt gebruikt om keuzes uit te stellen. 
  7. Verbaas me en gooi je leven om. Het is nooit te laat om 'gewoon doen' te verkiezen boven 'zou ik dat wel doen'. Het is nooit te laat om een roekeloze Rita te worden. Het is nooit te laat om dat idee uit de kast te halen en in realiteit om te zetten. Kortom: het is nooit te laat om je professionele leven een andere richting uit te sturen. Het gegeven dat de pensioenleeftijd de volgende jaren verder wordt opgetrokken, geeft je eigenlijk alsmaar meer kansen om ook professioneel die koerswijziging te realiseren. Succes!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten