woensdag 4 januari 2012

Wat Music for Life ons leert over creativiteit en innovatie ...

Het lijkt me een goed idee om het nieuwe jaar af te trappen met een Blog for Life. Niet dat het de bedoeling is om met deze blog nog geld in te zamelen voor Music for Life. Het zou me trouwens verwonderen als er de afgelopen weken al geen Blog for Life actie geweest is. Ik heb even de proef op de som genomen en lukraak op enkele werkwoorden gezocht met de extensie 'for life' en in 80% van de gevallen was het bingo. Je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat een 'for life' versie van: quizzen for life, koken for life, breien for life, lopen for life, voetballen for life...

Zelden zie je zoveel gemobiliseerde creativiteit als in de jaarlijkse week van Music for Life. Iedereen voelt zich geroepen om initiatief te nemen of om zijn kar aan te haken bij initiatiefnemers. Stel je eens voor dat je zo'n creatieve dynamiek ook kan op gang brengen in je bedrijf...

Vraag is dus: wat maakt van Music for Life zo'n succes?  Ja, er zijn natuurlijk een aantal redenen die voor de hand liggen: het is voor een goed doel, het is sterk gemediatiseerd, het is in een periode van het jaar dat mensen sowieso al wat meer openstaan voor samenhorigheid,... Hoewel zeker belangrijk, denk ik niet dat dit de enige criteria zijn. Er zijn er andere m.i. die ook relevant zijn in een bedrijfscontext:
  • Er is een sterke verhaallijn in het concept. Dan bedoel ik niet alleen het gegeven dat er elk jaar een doel wordt geselecteerd dat vertaald wordt in een mediacampagne ala 'we do give a shit'. Het concept an sich, 3 presentatoren die zich één week laten opsluiten in een (transparant) glazen huis en daarbij vasten voor het goede doel, is een sterke storyline. Het idee komt trouwens niet van StuBru, maar van 3FM, de Nederlandse radiozender die het concept al in 2004 lanceerde. Dat doet trouwens niks af aan de verdienste van StuBru dat er in slaagde om het concept in Vlaanderen succesvoller uit te bouwen in vergelijking met de Nederlandse versie. 
  • De belangrijkste succesfactor is volgens mij echter het gebruik van co-creatie. StuBru schept een 'for life' platform dat twee doelgroepen met mekaar in contact brengt. Enerzijds kan elke Vlaming creatief aan de slag kan gaan en zelf acties in mekaar steken en kenbaar maken. Anderzijds kan elke Vlaming uit het brede aanbod aan acties enkele selecteren die hij wil ondersteunen, al dan niet actief. De co-creatie uit zich dus op twee vlakken. Music for Life stapt af van de klassieke fondsenwerving waarbij een organisatie, met haar vrijwilligers, een vooraf gedefinieerd aanbod doet aan mogelijke donoren (stickers, balpennen, wenskaarten...). Integendeel, het is bij aanvang van de actie helemaal niet duidelijk hoe dat geld zal ingezameld worden. Men creëert gewoon omstandigheden, een platform, waarin initiatieven kunnen opgestart worden.  Vergelijk het met de App store van Apple. Apple brengt App ontwikkelaars in contact met geïnteresseerde kopers en is voor haar inkomsten afhankelijk van de kwaliteit van die Apps.  
Die co-creatie verhoogt ook enorm de betrokkenheid. Hebt u ooit al iemand met een spandoek zien zwaaien dat hij hoopt dat er volgend jaar terug iemand aan de deur passeert met stiften? Wel, ik kan getuigen, dat er op de Groenplaats in Antwerpen vele spandoeken waren om StuBru te overtuigen om volgend jaar een nieuwe Music for Life op te zetten.

Ik wens u uiteraard een gezond, creatief en succesvol 2012. Maar vooral wens ik u veel inspiratie om in uw eigen bedrijf de inzichten die Music for Life ons bijbrengt over de sterkte van co-creatie bij het opzetten van innovaties. Het zou toch geweldig zijn als uw medewerkers u op het einde van het jaar zouden oproepen om volgend jaar terug hun creativiteit te mogen botvieren ten gunste van uw bedrijf. En het is daarbij voor alle duidelijkheid niet nodig dat u uw ganse winst toekent aan een goed doel. Maar het is wel nodig dat u een duidelijke visie hebt waar u samen met hen naar toe wil evolueren. Een maatschappelijke doelstelling mee verankeren in die visie kan uiteraard geen kwaad...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten