woensdag 8 juni 2011

Horum omnium fortissimi sunt Belgae?

Je kan het moeilijk over een innovatiecultuur in een bedrijf hebben zonder het topic van bedrijfswaarden op tafel te brengen. Die waarden bepalen immers mee de identiteit van een bedrijf ('zo werken wij hier mijnheer') en hebben daardoor een sterke impact op bijvoorbeeld de ruimte voor creativiteit, als eerste schakel in het innovatieproces. Steeds meer valt het me op hoe voorspelbaar die bedrijfswaarden zijn. Onze bedrijfswaarden? Wel euh...: kwaliteit, flexibiliteit, eerlijkheid... De laatste tijd komt ook creativiteit nogal eens in het lijstje voor. Op zich positief, al is niet altijd meteen duidelijk of in dat geval bedrijfswaarde en doelstelling niet dooreen gehaspeld worden.

Recent kwam ik echter in contact met een bedrijf dat mij positief verraste. Een van de bedrijfswaarden was immers 'moed'. Gevraagd naar de oorsprong van deze bedrijfswaarde, volgde het antwoord: "in deze snel veranderende wereld vraagt het moed van werknemers om in te spelen op veranderingen."  De bedrijfscultuur was dan ook gericht om 'moed' in al zijn aspecten te ondersteunen.

Werknemers kregen ruimte om initiatieven te nemen en nieuwe ideeën aan te brengen. Elk initiatief kreeg de nodige aandacht. Voor alle duidelijkheid: vaak betekent dit ook een analyse die aantoont dat een bepaald idee niet haalbaar is binnen de huidige (markt)omstandigheden. Maar, zoals de ondernemer aangaf:"every new beginning comes from some other beginning's end".  Vrij vertaald: wat niet is, kan nog komen...

Uiteraard impliceert een bedrijfswaarde als moed ook dat werknemers verantwoordelijkheid durven nemen, maar dus ook krijgen. Missen is menselijk, maar steek het vooral op niemand anders.

Moed is onlosmakelijk verbonden met doorzettingsvermogen. Een goed idee aanbrengen wil soms al wel eens lukken, maar je als werknemer dan zelf voor de kar zetten om die mee te trekken vraagt net dat iets meer engagement.  Zoals Ford ooit stelde: "Whether you are believe you can or not, you're right".  Dat is trouwens de grote dooddoener van vele ideeënboxen. 'Hier is mijn idee chef. Succes ermee.'

Tot slot is het wel duidelijk dat werknemers enkel dapper uit de hoek kunnen komen, als er een sterk vertrouwen  is met hun werkgever. Dat geldt trouwens ook vice versa.

Horum omnium fortissimi sunt Belgae?  Van allen zijn de Belgen de dappersten zei Caesar.  Iedereen wil vandaag de dag de hele wereld veranderen, maar probeem is vaak dat niemand zichzelf wil veranderen (credits to Tolstoy), lijkt wel. Maar ongetwijfeld is dat in uw bedrijf anders? Laat u anders vooral inspireren door de hierboven vermelde dapperste der dapperen...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten