donderdag 23 juli 2009

Maken functiebeschrijvingen nog deel uit van een innovatieve organisatie?

Een bedrijf dat in de toekomst wil uitblinken door innovatie, heeft uiteraard nood aan een organisatiestuctuur die innovatiebevorderend werkt. Maximale benutting van creativiteit van het menselijk potentieel binnen het bedrijf wordt dan al snel als het credo vooropgesteld. Recent had ik een discussie met een bedrijfsleider van een kleine KMO die wel zeer ver ging in het op de kop zetten van het klassieke model: "functiebeschrijvingen zijn uit de tijd". Redenering is dat functiebeschrijvingen medewerkers in een keuslijf willen gieten en dus willen streven naar eenheidsworst door er een functieetiket op te plakken . Medewerkers worden vervolgens continu aangesproken op de competenties die nodig zijn voor die functie en die ze nog niet hebben. Mislukte trainingen zijn het gevolg en frustraties nooit ver weg. Ondertussen wordt een interessant competentiepotentieel dat niet verwacht wordt binnen de functie maar wel aanwezig is en ook nuttig kan zijn voor de organisatie niet benut.

Interessante stelling, al wil ik zelf niet zo ver gaan om functiebeschrijvingen overboord te gooien. Er zijn immers organisaties waarbinnen duidelijke afspraken moeten gemaakt worden en het management op basis van vereiste functieprofielen een gericht personeelsbeleid kan voeren. Anderzijds is het echter zeker dat een toekomst gericht human resource beleid wel degelijk zal rekening moeten houden met bovenstaande reflectie. De schaarste op de arbeidsmarkt zal er toe leiden dat werknemers zich in hun zoektocht naar een job sterker zullen laten leiden door de 'fun'factor van de job. Het maximaal afstemmen van eigen talenten met het eigen takenpakket wordt daarbij de uitdaging en de garantie voor een maximale productiviteit. Uiteraard is dit geen vrijgeleide voor een job à la tête du client. Alles moet immers gebeuren in lijn met de doelstellingen en strategie van het bedrijf. Het worden nog boeiende tijden voor human resources managers... Uw idee?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten