zaterdag 5 september 2009

Boekbespreking: Grootmeester in Management van Marc Buelens

Het aantal managementmethoden, managementgoeroes en dito managementboeken swingt de pan uit. Hoogtijd dus om een en ander in perspectief te brengen. Dat is meteen het opzet van de reeks 'Grootmeester in ...'van de Vlerick Leuven Gent Management School. In dit volume wordt een bloemlezing gegeven van enkele belangrijke managementprincipes en concrete inzichten waarmee elke manager of managementcoach aan de slag kan gaan. Enkele concrete tips die we uit dit boek destilleerden:

- systematisch tewerk gaan en de tegenspraak opzoeken
- het concept van de resultatendriehoek gebruiken, met aandacht voor en samenhang tussen taakstelling, mensen en organisatie
- bij het opstellen van de strategie zeker ook aandacht te hebben voor wat je zeker niet wil doen
- bij het organiseren van een bedrijf de verschillen tussen de eenheden groot en de verschillen binnen de eenheden klein houden
- beloningen transparant maken en verschillen in beloning verklaarbaar en aanvaardbaar maken
- er voor zorgen dat visies en missies systematisch gedrag beïnvloeden door de taakstelling in een motiverend breder kader te plaatsen
- weten dat het echte gevaar schuilt in oplossingen die vandaag ‘goed genoeg zijn

Verwacht van dit boek geen nieuwe managementtheorieën, maar wel een down-to-earth weergave van managementprincipes die je zelf in je concrete bedrijfsomgeving dient te concretiseren.

Tot slot nog even het begrip van de 'peer assist' meegeven dat BP succesvol introduceerde begin deze eeuw. Elke groep binnen BP kan beroep doen op specialisten van een andere groep; de jaarlijkse bonus van managers hangt niet alleen af van de eigen prestatie, maar voor 50% van de prestatie van de twee zwakste units in de groep van gelijken. Of hoe collectiviteit echt in de verloning kan ingebouwd worden...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten