donderdag 7 mei 2009

Uitreiking Eureka awards op 16 mei. Be there...

In menige discussie over het stimuleren van ondernemerschap wordt de belangrijke rol van het onderwijs onderstreept. Veelal is daarbij de perceptie dat ons ex-cathedra onderwijs leerlingen weinig ruimte laat voor creativiteit en eigen initaitief. De Eureka wedstrijd is een zeer verdienstelijke poging om meer ruimte voor creativiteit en initiaitief binnen het vak wetenschappen. Op 16 mei 's namiddags worden de meest creatieve inzendingen bekroond in de KHK te Geel. Een gelegenheid voor ondernemers om door hun aanwezigheid die soort initiatief te steunen en ook eens kennis te maken met opborrelend creatief talent van toekomstige werknemers. Inschrijven kan via http://www.eurekas.be/inschrijven/eurekasawards/Info.asp.

Wat is de Eureka-wedstrijd?
In kleine groepjes een wetenschappelijk experiment uitvoeren in de klas, hulp vragen aan een wetenschapsmeter- of peter, het resultaat online zetten én er een mooie prijs mee verdienen.Het Eurekas-project, georganiseerd door de Hogeschool Kempen, brengt leerlingen uit het middelbaar de smaak bij van creatief initiatief nemen en het geeft bovendien leerkrachten de kans om de leerstof eens binnen een ander kader aan te brengen. De experimenten worden uitgevoerd met eenvoudige hulpmiddelen en materialen. Op de Eurekas-website staan voorbeelden ter inspiratie, een stappenplan voor de leerlingen, het wedstrijdreglement en de categorieën waarin experimenten kunnen worden ingediend om kans te maken op één van de Awards.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten