woensdag 6 mei 2009

Subsidies in tijden van crisis...

Afgelopen dinsdag organiseerde het Agentschap Ondernemen ism het Innovatiecentrum Provincie Antwerpen een informatieavond over subsidies voor ondernemers in Technopolis. De opkomst was overweldigend. Inschrijvingen moesten geweigerd worden aangezien het aantal de capaciteit van de grote zaal in Technopolis overschreed. Resulteert de huidige crisis in een wedrun op beschikbare subsidies?

Diverse nieuwe subsidies voor ondernemen, innoveren en internationaliseren passeerden de revue. Niet toevallig zijn dit de drie pijlers waarop de (huidige) Vlaamse Regering haar economisch en innovatiebeleid uitbouwt. De KMO-portefeuille van het Agentschap Ondernemen heeft een lage instapdrempel en biedt een mogelijke ondersteuning tot 15 000 EUR per kalenderjaar, verspreid over opleiding, ondernemingsadvies en advies voor internationalisering. Zeker voor kmo's een niet te versmaden ondersteuning. Na het eerste kwartaal is duidelijk dat de beschikbare middelen vlot worden gebruikt.

Het call-systeem van de ecologiepremie is aan zijn derde jaar toe. Het budget wordt dit jaar verhoogd tot 120 MEUR, resulterend in 3 calls van 40 MEUR. Bij de eerste call van 2009 wordt voor de eerste keer meer budget gevraagd dan voorhanden is en zullen dus de selectiecriteria effectief gehanteerd worden om een ranglijst op te stellen.

Hebben onze bedrijven door de crisis het licht van innovatie gezien? Of tracht men beschikbare resources via deze weg toch op een nuttige manier in te zetten? In elk geval is het aantal IWT dossiers voor kmo's in het eerste kwartaal van 2009 sterk toegenomen. Dat bedrijven de weg naar IWT vinden is uiteraard sterk toe te juichen. In het verleden was voor sommigen niet zelden de drempel tot indiening van een dossier nog te hoog, waardoor een beschikbare hefboom voor innovatie soms werd verwaarloosd.

Subsidies zijn zeer zelden de voedingsbodem voor een duurzame groei van een onderneming, een realiteit die b.v. sommige bioenergiebedrijven stilaan zuur opbreekt. Ze kunnen wel fungeren als een goede meststof om de kiem van een bedrijf (of een nieuwe ontwikkeling vanuit dat bedrijf) sneller te laten uitgroeien tot een gezonde plant. Laat ons hopen dat de rate race naar subsidies die op dit moment plaatsvindt niet zo zeer gebaseerd is op een poging om de boot varende te houden, maar vooral om nieuwe kiemen volop kans te geven om te ontspruiten zodat ze klaar staan tegen betere tijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten