woensdag 20 mei 2009

Boekbespreking: En nu laat ik mijn baard staan van Leen Zevenbergen

Een kleurrijk boek met een dergelijke mysterieuze titel en als ondertitel ‘Creatief ondernemen & sprankelend inspireren’ creëert uiteraard verwachtingen. En het mag gezegd: ze worden ingelost. Verwacht geen zoveelste managementboek dat grote theoriën verkondigt die bij navolging een garantie op succes zijn. Het boek is vooral een pleidooi voor ondernemen tout court: ondernemen is leuk en spannend en creatief ondernemen is dat nog veel meer. Leen Zevenbergen grossiert daarbij gretig uit zijn zijn eigen ervaringen en spekt het boek daarmee met praktische tips en cases voor elke ondernemer of ondernemer-in-spe. Hoewel de voorbeelden uiteraard vooral komen uit de sectoren waarin Zevenbergen actief was en is (ICT, electronica). Het boek hangt op aan de volgende vier kapstokken:

Creatief: De titel van een van de hoofdstukken uit dit deel rond creativiteit ‘Kom je spelen?’ vat het goed samen. Zevenbergen streeft binnen zijn bedrijven zelf naarhet creëren van speelruimte. Niet spelen om te spelen, maar wel om creativiteit op een spontane wijze te stimuleren. Een mooi voorbeeld is de methode van de zogenaamde Nightmare Competitor. Binnen dit spel creëren management en medewerkers hun ergst mogelijk concurrent, een concurrent die hen van de markt zou kunnen duwen. Meer dan een spel...Die ‘concurrent uit je nachtmerries’ is bijvoorbeeld een mooi toonbeeld voor een uit te stippelen strategie. Bij nader inzien ook een mooi voorbeeld als uitgangspunt van een GPS sessie (nvdr).

Ondernemen: Binnen dit deel waagt Zevenbergen zich toch even aan een klassiek managementlijstje. Ondernemen stelt hij gelijk aan de 5 D’s: dromen, denken, durven, doen en doorzetten, trouwens niet in volgorde van belang noch moeilijkheid. ‘Leer van de marktkramer’ is de belangrijkste boodschap, m.a.w. begeef je tussen je klanten en vraag hen zelf naar de klantwaarde. Logisch toch, denk je, maar in de praktijk gebeurt het zo weinig. Hebt u al aan uw klant gevraagd waarom hij/zij met u in zee gaat...?

Sprankelen: Binnen dit deel gaat Zevenbergen meer in op het belang van de bedrijfscultuur binnen creatieve organisaties. Plezier in je werk (wat iets anders is dan plezier op je werk) lukt alleen als vrije mensen de bewuste keuze maken om gezamenlijk iets te doen. Visie en leiderschap zijn de noodzakelijke ingrediënten om mensen te laten sprankelen. Survival of the the fittest komt meer en meer gelijk te staan met Survival of the Happiest.

Inspireren: Het deel rond inspireren brengt ons nog verder op de sociale waardenschaal van ondernemen en vooral bij de eerste D, i.e. ‘dromen’. Beter een verkeerde visie dan geen visie. Geen visie leidt immers tot een ongeïnspireerd, stuurloos schip. Zevenbergen hakt hier toch even in op het nog sterk aanwezige managen via hiërarchische lijnen doordat veel managers de competentie van coachend managen niet beheersen. ‘Aan hoeveel mensen geef jij leiding?’ is een onbetekende vraag. Kwaliteit boven kwantiteit.

Kortom: een inspirerend boek voor ondernemers en leidinggevenden die hun bedrijf willen doen sprankelen .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten