woensdag 14 september 2011

Syndroom van Genovese kan innovatie nekken...

Recent nog las ik een krantenartikel van iemand die zijn zelfmoord aankondigde via zijn facebookpagina. Het aantal reacties op die post was enorm, de meeste natuurlijk met een ontradende of troostende boodschap. Maar niemand kwam op het idee om effectief hulp in te roepen of zelf hulp te gaan bieden. Het is een modern voorbeeld van het 'Syndroom van Genovese' of ook wel 'buitenstaandereffect' genoemd in de sociologie. Kort gezegd komt her erop neer dat individuen vaak geen hulp verlenen aan iemand in nood als er veel andere mensen aanwezig zijn. Of anders gezegd: des te meer mensen aanwezig zijn, des te minder beschouwen mensen het incident als een probleem en des te minder is er neiging om eigen verantwoordelijkheid op te nemen en initiatief te nemen.

Gaat er als u dat hoort geen belletje rinkelen als we dit sociologisch fenomeen toepassen op innovatieprocessen, vooral dan in het oppikken van nieuwe ideeën.  Niks gemakkelijker dan een oproep doen naar medewerkers of zelfs klanten om nieuwe ideeën aan te brengen. Het resultaat is een mailbox of database vol waardevolle en minder waardevolle ideeën.  En dan wordt het stil... Volk genoeg, dus iemand zal dit wel oppikken.

Sommige bedrijven gaan die stilstand tegen door iedere aanbrenger van een idee automatisch tot ideeënkampioen te promoveren, i.e. je mag ideeën aanbrengen, maar vereiste is dat je ze zelf wel uitwerkt. Dat lijkt op het eerste gezicht een valabele aanpak. De drempel om een idee aan te brengen verhoogt daardoor echter behoorlijk. Goede ideeën die rijzen uit het hoofd van creatieve medewerkers met een gebrek aan kennis om die ideeën concreet vorm te geven, blijven zo onder het maaiveld.

Misschien is een tussenoplossing niet slecht. Moedig mensen aan om zelf als ideeënkampioen op te treden. Per slot van rekening zijn zij in het begin allicht het meest enthousiast over het idee zelf. Maar voorzie de mogelijkheid dat collega's als ideeënkampioen kunnen optreden, als de creator niet zelf die stap wil zetten. Dat geeft alvast een mooie indicatie over het aanvaardingspotentieel binnen het bedrijf zelf. In elk geval voorzie je best in de beide gevallen een ideeëncoach, i.e. iemand uit het management die de ideeënkampioen kan ondersteunen waar dat nodig is.

Een goed ideeënmanagement bepaalt het echte innovatiesucces van een bedrijf. Ideeën zijn immers zoals konijnen: het begint met twee en als je er in slaagt om ze goed te verzorgen heb je er binnen de kortste keren een paar dozijn.

Wat zijn uw ervaringen met ideeënmanagement?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten