maandag 29 juni 2009

Flanders Synergy: een nieuwe competentiepool wijst de weg naar de innovatieve arbeidsorganisatie

Vandaag sloot de nieuwste telg uit de familie van Vlaamse Competentiepolen haar roadshow door Vlaanderen. Flanders Synergy is een wat atypische competentiepool, want niet technologisch georiënteerd en met als doelpubliek alle bedrijven, inclusief dienstenbedrijven. Doel van de competentiepool is om Vlaanderen voor te bereiden op de 'dramatische' demografische evoluties van nu t.e..m. 2050. Vanaf 2010 zal immers de instroom in de arbeidsmarkt voor het eerst beginnen af te nemen en die evolutie zet zich de volgende jaren drastisch door. Als kernelement hanteert Flanders Synergy dat bedrijven moeten afstappen van de nog vaak gehanteerde (Tayloriaanse) aanpak, met nadruk op specialisatie van de werkzaamheden. Dit resulteert immers in enorme coördinatieproblemen en dito overhead. Overhead is in de toekomst omwille van de demografische evolutie best maximaal te vermijden. Een innovatieve arbeidsorganisatie deelt het werk niet langer op in zoveel mogelijk deelbewerkingen, maar wel in logisch samenhangende organisatie-eenheden met zelfsturende teams.

Meer info over deze nieuwe competentiepool: http://www.flanderssynergy.be/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten