maandag 30 augustus 2010

Een dissectie op productinnovatie...

Waarom slagen sommige bedrijven erin om per jaar tientallen nieuwe producten op de markt te brengen en lopen andere bedrijven tegen een muur bij het nastreven van productinnovaties? Ongetwijfeld ligt de diepere oorzaak vaak in het al dan niet aanwezig zijn van een innovatiecultuur. Toch zijn er enkele principes van Systematic Inventive Thinking die voor de meeste bedrijven inspirerend kunnen werken bij het zoeken naar nieuwe producten.

- Substitueer: vervang bepaalde onderdelen door andere en creëer daardoor een nieuwe eigenschap (bv. touchscreen)
- Combineer: combineer eigenschappen (bv. hartslagmeter en horloge)
- Herschikken: stel bepaalde onderdelen in vraag (bv. ook in diensten, cfr. Ryan Air)
- Aanpassen: een 'kleine' aanpassing kan resulteren in een sterk verhoogd gebruiksgenot (bv. mountainbike)
- Vergroten/verkleinen: sommigen willen het groter, anderen kleiner (bv. smart)
- Elimineren: sommigen willen het met, anderen zonder (bv. décafeine)
- Nieuw nut: sommigen willen er iets anders mee doen (bv. SMS van zakenpubliek naar jeugdig publiek)

Kortweg, 'SCHAVEN' kan nogal wat KMO's inspireren om hun eigen producten eens in vraag te stellen. Hebt u recent nog geschaafd...?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten