zaterdag 6 maart 2010

De miseriebarometer...

Recent kwam ik in contact met een KMO (actief in B2C en B2B) die een eenvoudige maar erg bruikbare tool hanteerde om de eigen werking te verbeteren: de miseriebarometer. Elke medewerker kaart in periodiek overleg problemen aan waarmee hij in zijn werk werd geconfronteerd. Allerhande problemen komen daarbij aan bod: gebrek aan goed materiaal of gereedschap, een misgelopen communicatie tussen sales en operaties,...De miseriebarometer-meeting brengt de problemen in kaart en zoekt meteen met de ganse groep naar oplossingen. Een continu verbetertraject is het gevolg. Hoe meer problemen aan bod komen, hoe sterker het leereffect en hoe groter de kans op mooi weer op de barometer. En nu wordt het interessant... Doordat ook negatieve feedback van klanten (ook diegene vastgesteld door de medewerkers die werkzaamheden verrichten bij de klant) in de miseriebarometer wordt meegenomen, wordt de opvolging van de barometer een interessante bron van nieuwe product- en diensteninnovatie. Weinig bedrijven hebben de mogelijkheden van een Google of 3M om medewerkers 10 à 15% van hun werktijd vrij te stellen om nieuwe projectideeën te verkennen en uit te werken. Deze kmo toont aan een kleinschalig initiatief ook succesvol kan zijn om medewerkers te stimuleren door creativiteit problemen om te zetten in nieuwe kansen. Hoe zit het met uw miseriebarometer?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten